[Exclusive Video] Enn Mama Bat So Tipti Tifi Kalot Ek Tranp Li Anba Douche Akoz So Konkubin

Loading...

Nou finn tonb lo enn video ki finn ‘upload’ lo nou group kot montre enn mama pe maltret so tipti tifi akoz enn zistwar avek so konkubin. Dapre video la, mama la pe bat so tipti zanfan akoz ti zanfan la pe ‘agas’ zot dan zot lavi personel.

Dapre informasyon nou finn gengne, se enn madam ki finn etabli an France avek so konkubin. Li ena lagard ti zanfan la apre separasyon avek so mari. Linn filme sa maltretans la pou anvway ti zanfan la so papa. Aparaman, li anvi debaras li avek ti zanfan la.

Guet video:

Video la pe fer buzz lo social media ek boukou dimoun pe kritik mama la. Zot pe dir se pa enn zafer pou fer avek enn ti zanfan. Si li pa ti anvi pran so gard, li ti bien kapav retourn li kot so papa.

Dan video la, nou trouve ki mama la inn met so tipti tifi dan sal de bain ek pe bat li kalot. So lazou kote goss inn vinn rouz. Li kontinie bat li ek fer li repet bann fraz li pe dir. Answit, nou trouv li pran dilo ek tranp so latet, kot nou trouv ti zanfan la soufer ek gengn difikilte pou respire.

Se enn akt inaseptab ek lepep pe demann lazistis dan sa zafer la. Ki zot panse lo sa maltretans la. Ki bizin fer lepep? Met enn komanter anba ek pa blie partaz sa lartik la pou montre nou supor pou sa zanfan la ek montre dominer ki sa mama la inn fer antie lemond.

Comments

comments