[Video] Roopa Devi H. Bat So Tifi Kalot Ziska So Larm Koule

Loading...

Nou finn resi konn madam ki deryer sa akt maltretans anver so tifi. Madam la finn etabli an France avek so konkubin ek li ena lagard so tifi. Aparaman, lo video la nou trouve ki li dir ki tipti tifi la pe rwinn zot lavi an couple ek pe bat li pou montre so papa, avek li fini separe.

Guet video:

Loading...

Apre ki lepep finn vizionn video la, zot inn resi konn idantite madam la ki enn denome Roopa Devi Hurnam. Sa se so profil Facebook. https://www.facebook.com/roopadevi.hurnam

Nou fer enn apel a bann Morisyen ki finn etabli an France denons sa madam la so akt maltretans avek bann otorite konserne.

Comments

comments