Meurtre Steve Hovas: Zot Koup So Lagorz Avan Anter Li

Loading...

Zot inn revwar sarz provizwar sekestrasyon ki ti peze lo Jean Anuel Anthony Rosette, 30 an: li fer obze enn akizasyon asasina aster. Sa abitan Débarcadère, Trou d’Eau Douce, la finn mortelman agres Steve Hovas, 37 an, ver lafin dimoua Avril, pou enn zistwar larzan. Li ti porte mankan ek sa papa enn fami la inn finalman retrouve mor Merkredi, dan Sept Croisée, enn lokalite dan lest nou pey. So lekor, ki ti an eta dekonpozisyon avanse, ti antere touni lo enn terin vag.

Lotopsi finn pratike par sef servis mediko-legal, Dr Sudesh Kumar Gungadin ek par Dr Maxwell Monvoisin, dan lazourne Zedi le 25 Mai. Zot inn revele ki viktim la finn egorze. Versyon de fe sispe la pa finn ankor anrezistre. Kan linn fini konparet divan tribunal, Anthony Rosette finn rekondwir dan selil polisiyer par bann limie MCIT.

Ansien konpagn sispe la dir ki li pa konpran kouma enn zafer parey inn prodwir. “Se enn sok. Pa kone ki finn arive,” li dir nou.

Funeray viktim la inn fer Zedi apre-midi, le 25 Mai.

Comments

comments