[Video] Zardin Compagnie, Port-Louis: Guet Kouma Enn Prostitue Negosie Avek Enn Klian Potansyel

Loading...

Kouma zot tou kone, ena prostitue ki fer letour dan zardin Compagnie, ki trouv dan Port-Louis. Zot fer sa pou tras enn lavi. Inn fer plizir interview avek plizir prostitue kot zot dir ki zot fer sa metie la par fors pou viv mem li pa legal dan Moris. Ena plizir prostitue kot finn arete apre ki zot ti pe solisit zom pou relasyon sexuel.

Video:

Nou fer publik kone ki prostitusyon ilegal dan Moris. Zot kapav kontrakte SIDA kan gengn relasyon avek etranze ek kan pa finn met proteksyon. Nou pa kont metie pli ansyen ki existe dan lemond paski sertin plas li legal, me sa kapav fer ou gengn bann maladi ki transmisib sexuelman.

Alos protez zot tou letan.

Comments

comments