[Exclusive] Goodlands: Neha, 28 An “Mo Anvi Mor Kan Mo Belmer Maltret Mwa Koumsa…”

Neha, ki ena 28 an ek abit Goodlands, inn apros nou azordi, Dimans le 28 Mai, pou rakont nou enn problem li pe gengne dan lakaz so belmer. Neha ti marye ek divorse ziska linn trouv Sanjay. Zot inn desid pou marye ek Neha inn desid pou refer so lavi. Me la fami Neha pa ti dakor avek sa maryaz la.

Foto Ilistrasyon: Madam dan soufrans.

Malgre tou sa bann tansyon la, lafami Sanjay inn desid pou fer enn ti maryaz dan zot lakaz. Apre 2 moua maryaz, Neha inn koumans gengn bann problem avek so belmer. “Li zour mwa ek maltret mwa toulezour. Kifer? Akoz kan mwa ek Sanjay sorti, nou pa pran li ek li ankoler. Mo belmer dir loto pou li ek pa touss so loto. Ena fwa Sanjay osi maltret mwa,” Neha rakonte avek larm dan lizie.

Dapre Neha, Sanjay so mama parfwa dir Sanjay kit Neha me li refuze akoz li kontan so madam boukou. Neha inn dezespere avek mem sitiasyon toulezour. Li ti anvi refer so lavi me sa pe vinn pli pir zour par zour. Li pe rod enn solisyon avek lepep. Li dir ki li strese, lanwit lizour li plore ek li nepli anvi fer kitsoz ek viv.

“Mo belmer pa less nou ress tousel. Kan nou ansam, Sanjay so mama guet nou traver ek avek enn koler. Koumadir ena enn zalousi. Nou maryaz pe al fer 6 moua ek ziska la mo belmer koz brit avek mwa. Me mo ress trankil ek fer saki li dir,” Neha konfie.

Azordi, Neha soufer dan so lavi maryaz. Premie kou li gengn problem dan so lavi maryaz ek finn divorse. Li pa anvi divorse ek refer so lavi avek Sanjay. Ki konsey zot ena pou li. Met enn komanter anba ek li pou swiv zot.

 

Comments

comments