[Video] Wooton: Enn BMW Tap Avek Enn 4×4; Enn Van 15 Plas Fini So Kours Dan Enn Kanivo

Loading...

Finn ena enn aksidan spektakiler yer, Samdi le 27 Mai, dan Wooton kot finn ena enn kolizyon ant enn 4×4 ek enn loto BMW. Nou trouv enn van 15 plas osi ki finn fini so kours dan enn kanovi dan sa aksidan la. Finn ena plizir blese ek inn transport zot a lopital.

Video:

Loading...

Lapolis ti mande sur plas pou deblok sirkilasyon ek zot inn ouver enn lanket pou konn sirkonstans exak sa aksidan la.

Dapre premie indikasyon lapolis, loto BMW ti p double ek inn tap avek 4×4 la. Van 15 plas la inn perdi kontrol ek terminn so kours dan enn kanivo. Finn ena plizir blese. Nou pena plis informasyon lo sa pou linstan.

Comments

comments