[Video] Agresyon Mortel Kamlawtee Rughoo: Trwa Sispe Divan Lazistis

Loading...

Trwa zom ki finn arete dan lanket polisiyer enn agresyon mortel Kamlawtee Rughoo finn konparet divan tribunal Moka azordi, Lindi le 29 Mai. Lapolis inn obzekte zot liberasyon sou kosyon ek zot finn rekondwir an detansyon ziska Lindi le 5 Juin.

Kamlawtee Rughoo, 69 an, inn desede Dimans le 28 Mai swit a enn diskisyon avek bann vwazin dan Quartier-Militaire. So garson Pravesh, ki finn blese pandan sa alterkasyon la, inn rakonte ki finn pase sa zour la.

Video:

Dapre li, zot vwazin ti ena pou fer enn konstriksyon ant so terin ek viktim la so terin. Me sitiasyon la finn dezenere Dimans aswar. Ver 22hr45, Pravesh Rughoo rakonte, zot vwazin Anoop Bissoon, so garson Rakesh, ek enn lot abitan la rezion, finn agress zot, so mama ek li. Bann agreser la ti sou linflians lalkol.

Zot inn anvwar bann ross lo Kamlawtee Rughoo. Li finn retrouv li dan enn lamar disan.

Comments

comments