[Exclusive] Saint-Pierre: Nabil “Mo trouv couple la rant dan karo kann”

Loading...

Nabil inn apros nou azordi, Mardi le 30 Mai, pou konfie ki linn temwanie gramatin. Li dir li abitie pran bis 8hr30 pou al travay lo bistop kan linn trouv enn zen tifi, anviron 15 ou 16 an, ek enn zom, ki anviron 22 an, rant dan enn karokann. Nabil rakonte ki finn pase sa ler la.

Nabil dir: “Monn trouv couple la rant dan karokann kan mo ti lo bistop. Sa ler la mo pann reflesi pou telefonn lapolis paski monn panse kapav enn parmi pe al fer zot bezwin. Apre 10 minit, mo pa trouv zot retourne ek monn desid pou marse guet enn kou atansyon ariv kiken kitsoz de mal.”

Kan linn al kot karo kann la, li trouv couple la an flagran deli. Nabil konfie ki zot pa inn mem kone ki li laba. “Monn gengn sok ek mo pa ti atann ki mo pou trouv zot an flagran deli. Garson la ti deryer tifi lekol la ek so pantalon ti bese. Se kan monn rant travay ki monn realize mo ti bizin signal lapolis paski azordi zour pe ariv tou kalite zafer.”

Nabil inn desid pou pass sa mesaz la ek inn kontakte nou pou rakonte ki linn trouve. Li dir ki tro tar pou fer enn plint paski tifi la ti pareit enn miner. Li azoute ki li pa rekonet ki kolez li ale ek panse ki tifi miner la inn kap lekol azordi.

Eski zot panse Nabil ti bizin rezonn avek banla verbalman ou met enn plint lapolis? Li dir nou ki se pre kot enn bistop dan Saint-Pierre ki linn trouv sa ek dimin banla kapav re fer sa ankor. Met enn komanter anba.

Comments

comments