[Exclusive Video] Roches-Brunes: Farzana “Li Pa Honte Pou Lev So Rob Divan Publik”

Loading...

Enn fami pe viv enn kalver depi plizir lane dan Roches-Brunes. Farzana inn apros nou azordi, Merkredi le 31 Mai, pou rakont zot lamizer ek bann otorite konserne pa pe fer naryen. Sa inn vinn difisil pou li ek so lafami pou toler zot toulezour. So 2 vwazinn arsel li ek pa mem honte pou fer bann akt indesan an publik.

Linn fini fer plint lapolis ek naryen pa pe fer. Zot gengn menas lamor ek tann zoure preske toulezour. Kan so garson, 6 an, retourne depi lekol, vwazinn la zour li. Tousala, akoz zot ena enn sel but pou pouss zot ek fer zot ale. Enn vwazinn ladan inn mem esay fer longanism ek kan sa pann marse, li montre so fess (zot pou kapav vizionn sa lo deziem video anba).

Video:

Deziem Video:

Kouma zot inn trouve lao, Farzana (nom fiktif), so ti garson, 6 an, ek so paran ki malad pe viv enn veritab kalver. Sa fer plizir lane ki naryen pankor fer ek nou finn desid pou expoz tou sinema ki Farzana so bann vwazinn fer kont li ek so lafami.

Kot lazistis? Kot lanket inn arive? Kot ena lape? Fale ena agresyon ou krim pou ki bann otorite fer travay ki bizin? Farzana innn plin ek bizin nou led ek supor. Li bizin zot konsey ki li kapav fer. Met enn komanter anba.

Comments

comments