Nwayad Dan île-aux-Aigrettes: “Mo Frer Inn Mor Kan Li Ti Pe Exers So Passion”

Loading...

Fin trazik pou Ashok Khadun. Lekor sa lavi sa abitan Lallmatie la, ki ena 60 an, finn repese Merkredi le 31 Mai a l’île-aux-Aigrettes. Viktim la, Plant Restauration Manager pou Mauritius Wildlife Foundation, ti pe fer so bann travay an mer kan linn mor nwaye.

Se ver 14hr ki bann eleman National Coast Guard Mahebourg finn mande sur plas. Zom 60 an la finn trnasporte a lopital Mahebourg, kot bann medsin servis inn konstat so dese. Lotopsi, ki finn pratike par sef servis mediko-legal lapolis, Dr Sudesh Kumar Gungadin, inn konklir ki viktim la inn mor swit a enn asphyxie akoz nwayad.

Dan so lakaz Lallmatie, so bann pros dan sok. Gran frer Ashok Khadun, ki ena 71 an, explike ki viktim la ti enn pasyone la natir ek ti kontan vwayaze. “Li finn mor pou so travay, ki ti so pasyon. Dayer, li finn kontribue boukou dan bann developman dan île-aux-Aigrettes. Tou sa bann plantasyon ek tortu ki laba, se gras a li,” li konfie.

Frer la konfie ki Ashok ek li ti bien pros. Dayer, li azoute, so frer viv dan mem lakour ki li. “Bien souvan li vinn guet mo ti garson ek ti pe amen li fer bann balad. Merkredi, avan ki li al travay, mo pa finn gengn letan koz avek li. Dernie fwa ki nou finn koze, nou ti prevwar pou fer enn vwayaz deor. Me, malerezman, destin inn desid otreman,” li dir. Ashok Khadun less deryer li so madam ek de tifi 27 ek 30 an. Zot etabli a letranze.

Lanket mene par inspekter Dewoo ek so lekip stasyon lapolis Blue-Bay, sou soupervizyon asistan komiser lapolis Veeramalay, Divisional Commander Southern.

Comments

comments