Resto Dan Nouvelle France: Tiwan “Patron La Fer Nou Servi Bwat Konserv Expire Ek Kwi Manze Veg Dan Karay Non-Veg”

Loading...

Tiwan, ki ti enn restaurant manager dan enn restoran ki bien renome dan Nouvelle France, inn apros nou azordi, Zedi le 1er Juin, pou rakont nou enn mezavantir ki finn arive. Li dir ki se enn resto ki bien populer ek ena ankor enn dan Riambel.

Tiwan alegue: “Mo patron inn aret mwa travay kan monn dir li mo pa dakor avek travay ki li pe fer. Li servi bwat konserv ki fini expire. Divan resto la inn ekrir ki zot manze halal me ofe, li marinn laviann dan divin avan servi klian. Zot kwi manze veg dan karay ki finn servi pou frir poul ek pwason. Kan nou finn fer konplint avek li, li finn sispann mwa ek met mwa deor.”

Tiwan konfie ki plizir anplwaye inn deor akoz sa bann konplint la. Li pans pou fer enn plint saniter ek Consumer’s protection unit lo sa zafer la. Li alegue ki resto la pe kontinie operer dan sa fason la ek dimoun pa pe konn naryen.

Comments

comments