[Video] Akash Chap Mor Apre Enn Overdose: Larm Lo Lizie So Mama Rakont Tou

Loading...

Ougesh Akash Lalith, pli konu kom Chapp, enn abitan lari Atlas dan Goodlands, finn retrouve mor dan lakaz so bofrer lari tooree dan Bon-Acceuil, dan lazourne 31 Mai 2017.

Lapolis dan so premie indikasyon dir ki se enn overdoz, dapre premie konsta SAMU. Li ti ena 29 an, Chapp ti koumans konsom ladrog dur depi 2 an, notaman eroinn, lopium ek ladrog sintetik.

Ougesh Akash Lalith less deryer li enn mama aneanti ek trwa ser dan sok. So tonton, Goy Damri, ki finn soke par sa evenman la ek so mama Devini Lalith, ki finn subir enn anputasyon resama temwanie.

Video:

Si zot konsom ladrog, guet soufrans lo lafami ek sirtou enn mama ki pase. Fale pa zot amen larm dan lizie enn mama. Arete avek hard drugs, si anvi kass yen, fume gandia ou bwar enn ti zafer. Nou supliy lepep arete konsom eroinn ek sintetik, apart lamor pena naryen ladan. Zame tro tar, ek pans zot lafami avan tou. Pass mesaz la lepep. Mersi.

Comments

comments