Lagrip: Virus H1N1 Fer Enn Trwaziem Viktim Azordi Gramatin, Samdi Le 3 Juin

Loading...

Inn gengn sa nouvel la azordi gramatin, Samdi le 3 Juin. Enn trwaziem dese lie avek lagrip H1N1 inn anrezistre. Se enn pasian ki ti admet depi plizir zour dan swin intansif lopital Dr A.G. Jeetoo.

Lot de viktim la ti abitan Pailles, ki ti ena 59 an, ek enn abitan Lallmatie, ki ti ena 38 an.

48 ka lagrip finn resanse depi koumansman lane, Dr Vasantrao Gujadhur inn revele Vandredi le 2 Juin, direkter servis lasante.

Comments

comments