Jaiteiswaree Muthy Porte Mankant Depi 8 Desam 2015: “Dernie kou nou trouv li, se lo enn lakwraze”

Loading...

Jaiteiswaree Muthy, 37 an, porte mankant depi le 8 Desam 2015. Dernie zour inn trouv li, Jaiteiswaree ti tousel lakaz. Se so frer Shivan ki finn trouv li dan lakaz ver 16hr15. Li dir ki sa ler la li ti pe fer enn travay dan loto.

Shivan: “Mo ti pe konsantre lo travay loto sa ler la. Ariv 5hr, mo chachi inn vinn rann nou enn vizit. Li pann trouv mo ser lakaz. Kan linn dir mwa sa, monn panse kapav li dan twalet. Mo mama inn retourn lakaz ver 5hr30, monn terminn mo travay ver 6hr ek monn realize ki li pa dan lakaz.”

Disparu la so frer dir ki so ser li inpe malad apre dese zot papa. An 2015, ti fer 1 an ki zot papa inn desede. Shivan dir ki so ser inn atriste par sa evenman la paski kan so ser ti malad, so papa ti pe okip li tou letan.

Apre sa, Shivan inn fer le neseser pou gengn informasyon kot linn kapav ale. Li dir ki anfas so lakaz ena enn batiman kot ena kamera surveyans. Kan zot inn vizionn bann zimaz, zot inn trouv li lo lakwraze pre kot Shivan so lakaz. Apre sa, zot pa inn trouve kot linn ale. “Nou pa finn trouve kot linn ale, drwat oubien goss. Se samem ki nou kapav dir,” Shivan azoute.

Zot inn fer enn plint stasyon lapolis ek ziska ler pankor gengn oken informasyon lo li. Alos Shivan inn kontakte nou lekip pou re lans enn avi de resers pou so ser. Si zot ena kit informasyon ou finn trouv so ser kit par, kontakte lo 57588756 ou 57175086.

Lafami Muthy pe rod enn manb so lafami ek pe rod nou led. Anou partaz sa mesaz la ek fer nou mie pou zot. Mersi lepep.

Comments

comments