[Exclusive] Casino Dan Vacoas: Li Met Sapo Lapolis Ek Fer Enn Foto

Loading...

Enn parmi nou ban fans inn apros nou yer, Mardi le 6 Juin, pou montre nou enn foto ki pe sirkile lo rezo sosio depi enn moman. Nou trouv enn madam ki travay dan enn casino met sapo enn polisie ek tir enn foto. Kouma nou tou nou kone, enn polisie pena drwa donn so sapo a personn.

Isi a Moris, plizir dimoun ek polisie pran lalwa dan zot lamin ek deklare akoz zot enn polisie. Si zot pena respe pou zot uniform, nou demann bann otorite konserne pran aksyon neseser kont sa polisie ki ti on duty sa zour la.

Ki zot panse lo sa? Eski bann polisie enn badinaz dan nou pey? Eski zot fer zot travay kouma bizin ousa ena brebi galeuse ki pe gat reputasyon nou lafors polisiyer? Met enn komanter anba.

Comments

comments