[Video] Bon-Acceuil: Enn Proprieter Less So Lisien Viv Dan Enn Leta Deplorab Ziska Ena Moutouk Lo Li

Loading...

Enn bon samaritin inn apros nou azordi, Merkredi le 7 Juin, pou denons enn proprieter lisien ki pe maltret so 2 tipti lisien. Dapre li ek enn video ki nou finn mete anba, nou trouve ki enn lisien pe soufer ladan ek lanvironman zot ete deplorab.

Nou interlokuter dir: “Sa inn vreman touss mwa ek mo pa kapav guet zanimo soufer. Mo ti pe pase ek monn tann enn toutou ladan pe kriye avek soufrans. Kan monn al pre monn soke pou trouv so leta. So bann pwal inn koumans grene ek trouv moutouk lo zot. Mo leker inn fer mal apre ki monn aprann ki zot soufer lizour ek lanwit.”

Video:

Loading...

Li dir ki li finn telefonn MSAW ek banla inn konsey li pou fer enn plint stasyon lapolis. Enn plint finn anrezistre saniter Flacq ek bann inspekter la inn konfirme ki zot pou al guet la sitiasyon Zedi le 8 Juin.

Comments

comments