Bidze 2017-18: Retir Tax Lo Serviet Izenik Ek Tanpon, Trisha Gukhool Vinn Emosyonel

Loading...

Trisha Gukhool ti dan enn expozisyon kan sa anons la finn fer ek se enn zournalist Defimedia Group ki finn fer li aprann sa nouvel la. Pravind Jugnauth inn anons retre tax lo bann serviet izenik pandan so prezantasyon Bidze 2017-18 azordi, Zedi le 8 Juin.

Pou fer zot rapel, sa Gender Consultant la ti lans enn petisyon an Fevrie 2017 pou ki retir tax lo bann serviet izenik ek bann tanpon. So petisyon, ki ti rekolte 950 siniatir, ti anvwaye minister legalite des genres ek minister finans.

Trisha Gukhool finn ress san lavwa kan linn aprann sa nouvel la: “Mo bien emu. Mo pa kone ki mo pou dir. Boukou dimoun ti kritik mo demars, ek zot inn afirme ki ena lezot konba pou fam, me sa bann dimoun la pa finn konpran naryen. Mo remersie tou dimoun ki finn sign sa petisyon la.”

Zen fam pa finn kapav pourswiv so deklarasyon paski li ti emu ek inpasiant pou anons sa nouvel la so bann paran.

Comments

comments