[Exclusive Video] Pena Dokter Dan Lopital: “Mo Pa Per Ou Me Mo Per Bondie”

Loading...

Nou an posesyon enn video ki nou reporter inn anvway nou kot montre bann pasian ek publik revolte. Dapre informasyon nou finn gengne, pa ti ena dokter dan lopital. Bann pasian ti pe bizin atann boukou ek personn pa ti pe konpran zot soufrans.

Video:

Dapre video la, nou trouv enn manb du publik pe diskite avek enn polisie ek pe azir so drwa. Li dir ki li pa per personn ek per zis bondie.

Bann pasian ek manb du publik inn bizin atann plis ki dezer tan ek dokter ti pe konsilte zot lantman. A enn moman, pa ti ena dokter dan lopital. Alos, zot inn koumans revolte.

Sitiasyon parey dan tou lopital ek kifer pa finn amelior les choses dan bidze? Kifer pa finn dir pou donn pli bon servis ek met lanfaz lo sa? Met enn komanter anba si zot osi zot inn pass ladan. Lepep, nou bizin pa ress trankil ek azir nou drwa paski se nou lafami ki an danze.

Comments

comments