[Audio] Londres: Rehana, 46 An, Dir “Enn Individu Pran Kouto Ek Koumans Pik Mo Mari Ek Pik Mwa Lo Mo Figir”

Loading...

Tansyon palpab dan sertin rezion dan Angleter depi bann atak resan dan Manchester ek Londres. Bann etranze dorizinn aziatik finn viktim agresyon depi sa bann atak terorist la. Enn couple Mauricien dir zot finn atake par enn individu dan Londres.

Rehana, 46 an, ki finn instale dan lest Londres depi 12 an inn afirme ki 2-3 zour avan, enn zom, ki li pa rekonet, finn atak li ek so mari. Li finn konfie lo Radio Plus azordi, Samdi le 10 Juin.

Audio:

Loading...

Rehana inn retenir servis avoka Bushan Deppchand. Li afirme ki lezot Morisyen dan Angleter inn solisit so servis pou bann agresyon similer.

Comments

comments