[Exclusive] Lopital Viktoria: Lisien Grate Santi Lo Matla Ki Pasian Pou Dormi

Loading...

Li enn laont pou nou pey. Kan nou al lopital, nou trouv lisien partou. Nou trouv nik zwazo ek nik pizon partou. Li bon bann otorite konserne kone ki sa bann zwazo ek zanimo la kapav amen infeksyon avek publik. An mem tan, zot amen bann mikrob ek malad avek zot.

Nou poz nou mem la kesyon ki koumsa ki pou konbat maladi? Deza malad Virus H1N1 deor, ek plizir dimoun fini desede me nou lopital ress san izien mem. Partou malprop. Koze lepep. Ou ti pou dakor al dormi lo enn matla kot enn lisien finn grate santi?

Met enn komanter anba ek partaz sa lartik la lepep ziska bann otorite konserne trouv sa ek ran aksyon neseser pli vit posib.

Comments

comments