[Video] ATTENTION: La Chine Pe Prodwir Bwat Konserv Bef/Mouton Avek Cadavre Humain

Loading...

A votre attention!

Veuillez l’envoyer à tous vos contacts, c’est très important. Les chinois ont commencé à produire du boeuf en conserve avec leurs cadavres et les envoyer en Afrique. S’il vous plaît restez à l’écart de corned beef, indépendamment des marques de côte d’épicerie Asiatique en Afrique.

Video:

Enn lot video ki pe sirkile depi lontan kot nou trouve ena enn plas kot zot vann lacher humain okler:

Ban sinwa pe fer sa paski zot nepli ena plas simitiyer pou bann kadav. Ek anplis li enn pey ki mizer ek nou pa kapav sur ek sertin ki prodwi zot pe vande avek nou.

Nou anvi met zot an gard ek evit aste bann prodwi konserv (sirtou bef ek mouton) ki sorti La Chine. Partaz sa lartik la ek video la avek zot kamarad lo rezo sosio pou zot kone ki pe deroule.

Si zot ena kitsoz pou azoute, met enn komanter anba.

Comments

comments