[Video] Dram Dan Cité-La-Cure: “Mo Santi Mo Leker Pe Arete, Mo Dir Bondie Sov Mo Zanfan”

Loading...

Li ankor dan sok. Jean Rosinette Milazare ti resevwar enn desarz elektrik ki ti bien for kan loi ti pe fer lesiv dan lasal de bain Samdi aswar. So 2 garson 13 an ek 18 an inn galoupe pou port li sekour. Me so gran garson, Denis Milazare, inn perdi lavi. Paran viktim la konfie.

Video:

Comments

comments