Dekouver Nouvo Pri La Beer Apre Bidze 2017/18

Loading...

Bann amater labeer bizin debours plis. Dan so bidze, Premie Minist ek Minist Finans Pravind Jugnauth inn anons enn oss 5% lo bann ‘beer products’. Konpagni Phoenix Beverages inn publie bann nouvo pri Lindi le 12 Juin.

Bann boutey labeer Phoenix, Guinness ek Stella Pils sorti Rs 59 vinn Rs 61. Par kont enn kann labeer pou kout enn roupi plis.

Chek bann pri la anba:

Comments

comments