Insidan Divan Lakaz Minist Seesungkur: Ganesh Niko “Polisie La Inn Koz Manti”

Loading...

Ganesh Niko, 36 an, pros kolaborater minist servis finansie ek bonn gouvernans Sudhir Sesungkur ankor dan selil polisiyer. Dimans, li finn konparet divan Bail and Remand Court. Enn akizasyon provizwar agresyon anver enn polisie inn retenir kont li.

Sa abitan Melrose la zamai finn gengn demele avek lapolis. Li pou pass lakour Moka azordi, Lindi le 12 Juin pou mosyon so remiz an liberte sou kosyon.

Pandan so interogatwar mene par inspekter Vishal Cowlessur, sispe la dir ki li pann fer polisie la naryen. “Ofisie la inn koz manti,” linn presize.

Se Vandredi aswar ki insidan la finn prodwir. Dan so depozisyon, polisie ki ti poste domisil minist la dan Moka explike ki enn tigit apre 20hr, enn loto finn aret divan portrail minist la. Ofisie la finn al guete.

Enn zom finn sorti depi veyikil la pou ouver portrail ek finn koumans zour li. Polisie la inn esay met li dan so plas. Ofisie la afirme ki zom la inn kontinie zour li.Pandan sa diskisyon la, polisie la dir ki sa kolaborater pros minist la inn krass lo so figir.

Comments

comments