[Video] Grand-Gaube: Enn Zenes Pwayard So Papa Kout Kouto

Loading...

Enn zen zom 24 an aktuelman an detansyon apre ki linn agres so papa Kersley dan Grand-Gaube.

Samdi aswar le 10 Juin, finn ena enn alterkasyon ant sa de zom la. Dapre so papa, kan sa zen zom la inn rant lakaz, li ti sou linflians ladrog.

Video:

Loading...

Se kan Kersley inn esay koz avek so garson ki bann zafer inn dezenere. Li dir linn pwayard so papa.

Kersley inn admet lopital apre sa agresyon la.

Comments

comments