Me Shah Nawaz Namdarkhan Desede Swit A Enn Maladi

Loading...

Shah Nawaz Namdarkhan, 37 an ek depi State Law Office inn desede azordi, Mardi le 13 Juin, swit a bann maladi. Li ti pe travay komisyon danket lo ladrog osi.

Li ti lorea Royal Port-Louis an 1997 ek Shah Nawaz Namdarkhan inn travay lo plizir proze lalwa, ladan parmi kart idantite biometrik.

Lauréat du collège Royal de Port-Louis en 1997, Shah Nawaz Namdarkhan a travaillé sur plusieurs projets de loi, dont celui sur la carte d’identité biométrique.

Comments

comments