Meurtre Dan Canada: Shakti Ramsurrun Kapav Gengn 40 An Prizon

Loading...

Li ti rekonet koupab ek so santans pou tonbe biento. Shakti Ramsurrun dorizinn Morisyenn kapav gengn enn lapen 40 an prizon pou meurtre premedite so bo-paran, Claude Lévesque ek Louise Leboeuf, ek non premedite so ansyen partner Anne-Katherine Powers. Dan pale zistis Gatineau, lakouronn inn reklam sa lapen prizon la lindi le 12 Juin.

Dapre bann informasyon, si santans pou meurtre Anne-Katherine Powers li 15 an ek azout li avek 25 an prizon so bo-paran akize la, sa fer enn total 40 an prizon. Se samem ki pourswit inn explike.

De so kote, defans kont refut konstitutionalite lartik 745.51 kod kriminel ki permet adisyonn bann pen dan bann meurtre multip. Sa arguman la inn fini servi pou kontestasyon ennn sel fwa dan Ontario. Sa pou derouler pran le 4 ziska le 6 Desam 2017.

Nou fer zot rapel ki Shakti Ramsurrun ti arete pou trip meurtre le 23 Mai 2012. So partner, Anne-Katherine Powers ti ena 21 an a lepok, so mama, Louise Leboeuf, 63 an ek so konzwin Claude Lévesque ti ena 58 an. Morisyen la inn rekonu koupab de semen avan dan Canada.

Comments

comments