[Video] Vallee Pitot: Enn Papa An Detress Dir “Mo Pena Mwayin Pou Anvway Mo Garson 3 An Lekol… Lir Mo Zistwar”

Loading...

Nou finn gengn enn mesaz par Ackhbar Maudarbacus ki finn poste enn lo nou group pou demann lepep enn led azordi, Mardi le 13 Juin. Li dir nou ki so madam fek desede ek li malad. Aster so zanfan pe neglize ek li pena ase mwayin pou anvway li lekol.

Nou viktim dir ki li pa anvi lavenir so garson 3 an gate ek so larm koule. So dezir se avoy li lekol ek li kont lo zenerozite lepep. Nou finn gengn so kontak nou ti finn port nou latansyon li lo. Ena enn ti video anba kot li pass so mesaz.

Video:

Si zot anvi ed nou frer Nadeem ek so ti zanfan 3 an, zot kapav al vizit li lari Chalet dan Vallee Pitot. Kan zot al ver Nadeem ek so zanfan, ed li de zot kote. Bondie pou beni zot ek retourn zot dan lot fason.

Kouma zot inn trouve papa la an detress ek malad. Li anvi nou ed li. Anou ouver nou leker ek montre nou zenorozite. Enn sel lepep enn sel nasyon. Pa blie partaz sa video ek lartik la. Mersi.

Comments

comments