MSAW Pa Pou Touy Oken Lisien Eran

Loading...

Fonksyonnman Mauritius Society for Animal Welfare pou revwar. Zot pa pou otorize pou euthanazie bann lisien. Se antouka saki minist agro-industri, Mahen Seeruttun, finn anonse kan li ti pe fer komanter lo bidze dan Parlman yer, Mardi le 13 Juin.

Ki finn motiv enn tel demars? Bann ONG ki finn montre bann grif kont fason fer sa sosiete ki supoze protez bann zanimo ek presyon internasyonal. “Bann aktivite MSAW pa kadre avek so apelasyon. Organizasyon la kaptir ek euthanazie bann lisien ek se samem zot method kontrol. Nou pou revwar so fonksyonnman.”

Koumsa bann lisien ki pou tonb dan file MSAW pou sterelize ek plase dan bann abri. Minsiter kont pou travay avek bann ONG pou ed ban lisien trouv enn lafami dakey.

Comments

comments