Dekouver Enn Ti Zanfan 4 An Abandone Lagar Flacq

Loading...

Enn ti garson 4 an inn dekouver abandone koumansman lasware lo lagar Flacq azordi, Zedi le 15 Juin. Zanfan la ti dan enn ‘shelter’ ek ti pe plere avek gro larm.

Se bann pasan ki finn fer sa dekouvert la. Zot inn inform lapolis deswit.

Bann polisie inn mande sur plas. Zot pa finn tarde pou vini. Zot finn answit amen zanfan la stasyon lapolis ek bann ofisie Child Development Unit (CDU) finn alerte.

Dapre bann informasyon preliminer ki finn gengne, zot finn abandonn zanfan la. Lapolis Flacq inn ouver enn lanket.

Comments

comments