La Cour Supreme: Li Gengn Enn Kriz Epilepsi Ek Zot Pou Ankoler Saki Finn Pase Apre

Loading...

Enn zom finn gengn enn kriz epilepsi alos ki li ti tousel dan lakour suprem azordi, Zedi le 15 Juin. Finn alert SAMU an irzans me oken lanbilans pa ti disponib sa ler la. Enn medsin ki ti sur plas inn konsey bann dimoun ki ti sur plas pou amen viktim lopital. Zot inn pran dispozisyon pou fer saki dokter la inn dir.

Apre plizir minit, se enn lanbilans lopital Dr A. G. Jeetoo ki finn arive ek zot inn resi transport viktim la a letablisman lasante  kot linn resevwar bann premie swin. Bann personel lopital inn fer le neseser pou alert so lafami. Dapre premie informasyon ki finn gengne, zot inn resi amen li a tan dan lopital.

Enn parmi bann medsin inn dir si ti tarde sa zafer la ki kapav pli grav. Nou pena plis detay lo leta so lasante.

Comments

comments