Alerte A La Bombe: “Ena enn bom dan SMF. Dan vin minit batiman SMF pou eklate”

Loading...

Enn ofisie lapolis, ki afekte dan Operation  Room Special Mobile Force, inn resevwar enn call telefonn anonim Merkredi le 14 Juin ver 18hr. Enn lavwa zom ki ti lot kote difil inn lans sa bann propo la: “Ena enn bom dan SMF. Dan vin minit batiman SMF pou eklate”. Li finn koup telefonn apre sa menas la. Zot inn pran sa lapel la bien serye ek enn lanket inn ouver pou idantifie oter sa menas la.

Zedi, proprieter telefonn portab la, ki enn abitan Vacoas ek ena 72 an, inn interpele par bann limie brigad kriminel Vacoas. Li finn explik lapols ki Merkredi, ver midi, li ti pe rant kot li ek li finn konstate ki so telefonn portab inn perdi.

“Mo ti al sipermarse ek bazar. Mo panse mo portab finn tombe,” li konfie avek bann anketer. Apre ki li finn fourni bann detay avek lapolis, li finn otorize pou rant kot li.

Misie la inn port plint Merkredi ver 20hr stasyon lapolis Vacoas pou lapert so telefonn portab.

Comments

comments