[Exclusive Video] Terre-Rouge: Zot Pou Soke Kan Zot Trouv Sa Lafami La Kouma Pe Viv Dan Enn Lamizer Nwar

Loading...

Enn lekip zenes finn al fer enn letour dan Terre-Rouge pou vizit enn lafami ki pe viv dan enn la mizer nwar. Saki pli trist ladan, ena de tipti tifi ki pe viv dan sa lakaz la me zot pena enn twalet. Nou fer enn apel a la solidarite ek aport zot led kouma kapav paski ANSAMNOUKAPAV.

Video:

Ala zot mesaz: “En 2017 changrinant pu dire, mais ena dimun ki enkor pe vive dans la misere noire. Nou dimann tou dimun zot solidarité lor sa case la. Partage video la maximum possib et amen zot soutien pou nou kapav aide sa fami la et so deux tipti tifi ki pena enn toilet , ni materiaux scolaire et plusieur lezot problem.”

Fer partaz sa video ou lartik la lepep. Partaze ziska sa ti lafami la trouv lalimiyer. Zot osi zot ena drwa pou viv dan nou ti zil ek pa dan enn sirkonstans parey. Pou nou lekip, se enn krim ki bann otorite ou governman pe fer.

Pou tou donasyon kontakte Sheikh Qalam lo Facebook.

Comments

comments