[Video] Si Ena Bann Akt Sorselri Kit Plas, Kontakte Hindu Mahakaal

Loading...

Hindu Mahakaal inn forme par enn group zenes ki determine pou eliminn bann akt sorselri dan nou ti zil. Nou an kontak avek zot depi bien lontan ek nou anvi pass enn ti mesaz pou lepep.

Si zamai zot trouve ki pe fer akt sorselri kit plas, surtou pre avek bann kalimaye, kontakte zot. Osi, si zot trouve ena kalimaye malprop ek inn fer akt sorselri laba, pa azite pou kontakte Hindu Mahakaal.

Video:

Sa lekip zenes la inn netway plizir plas a traver nou ti zil ek zot pe kontinie progre. Alors si zame, zot bizin zot ed, kontakte zot lo zot paz Facebook – Hindu Mahakaal. Oubien zot kapav kontakte Krishna Beekun lo 57370220. Fer partaz sa lartik la lepep. Mersi.

Comments

comments