[Video] La Sourdine, L’Escalier: Tir Kout Bal Ek Met Dife Dan Lakaz

Loading...

Finn tir kout bal dan La Sourdine, L’Escalier yer aswar, Dimans le 18 Juin, ver 17hr. Trwa fami inplike dan sa insidan la. Enn lakaz finn brule ek enn zom inn blese pandan sa bagar la. Li finn ospitalize ek pou donn so versyon plitar.

Dapre bann temwin, zot inn pass pre avek lamor. Kifer finn ena bagar? Tousala inn koumanse akoz enn zistwar bus ki ti pe bar sirkilasyon.

Video:

Loading...

Comments

comments