[Exclusive] Surinam: Pravin, 39 An Ek Marye “Mo Belmer Fer Mo Lavi Vinn Mangoz Ek Fer Longanist Lo Mwa”

Pravin, ki marye ek ena 39 an, inn apros nou Mardi le 20 Juin pou rakont nou so lavi kouma pe deroule dan Surinam. Li dir ki li soufer toulezour akoz so belmer minn so lavi. Li finn ranz so lakaz lao kot li ek ress avek so madam ek zanfan.

Tou resaman, sa dernie wiken la, Pravin inn gengn problem avek so belmer ek linn bizin kit lakaz ale. Plizir fwa linn port plint stasyon lapolis Surinam pou arselman. Bann polisie inn servi li enn ‘warning’ me sa pa finn sanz naryen.

Pravin rakonte: “Mo belmer fer mo lavi vinn mangoz. Li al kot longanist pou fer sorselri lo mwa. Monn deza trouv sindoor ek poupet nwar dan mo loto. Li arsel mwa ek mont latet mo madam. Mo nepli kone ki pou fer ek monn apros zot lekip pou rod lopinyon ek konsey avek lepep.

Nou viktim dir nou ki li pa kone kot so belmer fer longanist me li finn deza trouv poupet nwar ek sindoor partou dan so loto. Dapre informasyon ki nou finn gengne avek Pravin, so belmer frekant enn kalimaye dan Surinam. Ek li tann dir ki belmer la fer so travay malprop laba mem.

Nou kamarad Pravin dan difikilte ek linn bizin kit so domisil sa wiken dernie la. Li dan enn gran problem ek li anvi kone ki publik pou konsey li. So lavi amer ek linn plin avek sa bann zistwar la. Si zot ena enn konsey pou pravin, met enn komanter anba avan sa vinn pli pir.

Li bon nou kone ki lakaz kot Pravin reste lao li lo so madam so nom ek li pa kapav fer naryen.

Comments

comments