[Video] Enn Tifi Lekol Koup Enn Zom Ki Finn Lev So Jupe: Lapolis Vini Ek Saki Pou Arive Pou Fer Zot Soke

Loading...

Finn ariv enn evenman lo lagar lenor Port-Louis yer, Lindi le 19 Juin, kot enn zen tifi lekol inn koup enn zom lo so figir (nu pa konfirm sa informasyon la) apre ki li finn lev so jupe lo lagar. Dapre informasyon nou finn gengne, enn bagar inn eklate ant tifi ek zom la. Inn bizin apel lapolis pou kalme lespri.

Video:

Dapre enn temwin, enn misie inn lev jupe enn tifi lekol ek tifi la inn koup li. Nou pa kone kouman linn koup li me nou trouv disan lo figir zom la dan video lao. Lapolis inn bizin pran tifi la al stasyon pou zafer lanket.

Enn temwin dir ki bann polisie la inn mem trangle tifi la a enn moman. Eski pa ti bizin enn polisiyer ki pran tifi lekol la ale? Ki zot panse lo sa lepep? Kot pey la pe ale? Met enn komanter anba.

Comments

comments