Aksidan Domestik: Dilo Bouyant Tonb Lo Vant Ek Parti Intim Enn Zom

Loading...

Li pou rapel sa mezavantir la san dout saki finn pase Dimans le 18 Juin. Li pa etonan ki Jean Claude, enn mason ki ena 53 an finn admet departman gran brule dan lopital Victoria apre ki li finn subir bann grav brulur lo so vant ek lo so parti intim.

Sa aksidan domestik la finn prodwir so lakaz ki trouv Boundary Road, Rose-Hill ver 4hr dimatin kan li ti pe prepar diri. Se a sa moman la mem, li finn konfie avek lapolis, ki li finn aksidantelman ranvers delo bouyant lo li. So leta lasante inspir viv inkietud, dapre bann manb personel swanian.

Comments

comments