Champ-de-Mars: Yesheel “Mo Leker Fer Mal Pou Saki Zot Inn Fer Avek Mo Loto”

Loading...

Yeshneel inn poste enn mesaz lo nou group lo Facebook ek inn met lepep an gard pou pa gard zot loto Champ de Mars ki trouv dan Port-Louis. Inn ariv li enn mezavantir yer, Mardi le 20 Juin, kot li dir zot inn kokin so retrovizer loto.

Yesheel dir: “Avi a bann dimoun ki gard zot loto Champ de Mars dan Port-Louis. Azordi enn voler inn kokin retrovizer mo loto ek so baz tou kouma enn exper. Fer leker fer mal akoz mo travay dur pou sa. Ek dimoun pe vini ek pe zis kokin zot ale.”

Li bon lepep kone ki kan zot met zot loto lo parking laba, li pa 100% safe. Ena boukou bann voler ek droguer ki kapav vini ek andomaz ou loto. Alos ou met parking laba a zot prop risk.

Nou konsey zot met zot loto lo enn parking payan plito. Paski laba pou ena kamera surveyans ou enn gard sekirite o mwin pou vey zot masinn. Kisana ankor inn deza pass ladan? Met enn komanter anba.

Comments

comments