[Video] Enn Violant Bagar Ant Bann Zen Pou Fer Zot Soke: “Taler Mo Touy Twa”

Loading...

Bann zimaz la sokant. Enn video enn minit ek 48 segonn inn poste lo Facebook, Mardi le 20 Juin, ki montre enn bagar ant bann zen.

Nou kapav trouv 4 zenes ki pe laguer lo trotwar avek enn violans extrem. Dapre bann internot lo Facebook, sa insidan la inn deroule a Gros-Cailloux, ki trouv dan l’Ouest nou ti zil.

Lo video la nou trouv enn zen zom ki finn prozekte kont enn miray alos ki enn lot ti pe gengn koudpwin avek de personn. Nou tann agreser la menas viktim la: “Mo pou toy twa” ek nou tann bann zoure deryer sa.

Video:

Li difisil pou kone kan sa bagar la inn eklate ek ki motif deryer sa violant diskisyon la. Toutfwa, video la akonpanie par enn bann komanter ki fer nou panse ki bagar la inn koumanse akoz enn zistwar ladrog.

Sa sen la inn filme par enn bado ki finn, par laswit, poste video la lo Facebook. Nou tann bann lezot lavwa ki dir: “Kinn arive? Zot pa ti pe bwar trankil? Ayo, zot finn kass so lizie.”

Sa sen la inn fer boukou internot soke, ki finn kritik bann saki inn filme sa sen la san azir ek finn ress kouma enn spektater olie interpoze.

Comments

comments