[Video] Mantalite Dan Moris: Enn Video Ki Pass Enn Mesaz Bien For Ek Pou Fer Zot Reflesi

Loading...

Enn ti video ki finn realize par Universal College ek pass enn mesaz bien for kot montre kouma nou ti zil Moris pe tourne. Enn ti zil kot pena meritokrasi, kot ena polisyon, ek kot mantalite bezer. Eski koumsa ki nou pou progrese.

Video:

Nou group Viral Mauritius inn kre pou konbat tousala dan nou pey ek kan fini resoud tou sa problem la, lerla nou ti zil kapav vinn enn vre paradi. Nou bizin ena meritokrasi, anti-koripsyon ek eliminn povrete.

Nou ankor ena sans ek lespwar lepep. Si zot dakor avek sa ki nou bizin sanz nou rasinn, met enn komanter anba. Ek pa blie partaz sa lartik la. Partaze partou ek anou pass sa zoli ti mesaz la. Mersi.

Comments

comments