[Audio] Li Introuvab Depi Dimans Me Saki Vishal Shibchurn Dir Lo TOP FM Pou Fer Zot Soke

Loading...

Fin kaval pou Vishal Shibchurn. Linn swazir TOP FM pou anonse ki li pou rann li mem lapolis. Pandan perkizisyon so domisil Dimans dernie, enn fuzi kalib 12, plizir bizou ek bann plan gandia finn sezi. Li finn disparet depi Dimans me li defann li ki li pa enn fuzitif ek dir ki finn ena bann foss alegasyon a son egar.

Konsernan bann obze ek gandia ki finn retrouve kot sa abitan St-Hubert la, li alegue ki li finn pieze.

Audio:

Loading...

Li bon pou note ki madam Vishal Shibchurn ti arete swit a enn perkizisyon so domisil. Li touzour an detansyon. Sa ex-ponpie la, 42 an, ti deza arete pou plizir deli dan le pase. Li finn notaman antandu dan ka lanket lo kou de feu lo anbasad lafrans dan Port-Louis an Mai 2016.

Comments

comments