Lekor Retrouve GRNO: Resi Idantifie Viktim La

Loading...

So lekor ti repese par bann plonzer lafors polisiyer, Mardi le 20 Juin, dan enn lariviyer pre kot pon Grande-Rivière-Nord-Ouest (GRNO). Viktim la finn idantifie par so frer dan lasware Merkredi le 21 Juin.

Viktim la se Steeven Ariapen ki ena 49 an. Pou ler, lapolis ekart posibilite enn ‘foul play’. Lotopsi ki finn pratike inn atribue dese viktim la a enn asphyxie akoz nwayad.

Comments

comments