[Video] Port-Louis: Li Retir Enn Jaket Fam Lo Enn Mannkin. Guet Ki Li Fer Apre.

Loading...

Enn denome Tasheel inn publie enn video lo nou group pou rod enn voler. Sa finn deroule Vandredi le 23 Juin dan enn magazin ki trouv pre lagaz Victoria dan Port-Louis.

Enn zenes inn rant dan magazin (nou pa sur si li ti tousel ou akonpanie) ek inn tir enn jaket fam lo enn mannkin avan pran li sorti san peye. Proprieter magazin la inn publie video la pou rod informasyon lo sa voler la. Li fini met enn deklarasyon stasyon lapolis.

Video:

Si zame zot ena kit informasyon lo sa zenes la, anvway nou enn mesaz lo nou paz – La Gazette. Otorite pe fer le neseser pou tras sa voler la. Me avek zot led nou kapav retras li pli vit posib. Bizin aret sa fleo kokin la dan nou ti zil paski preske toulezour nou pe trouv bann zafer koumsa.

Nou trouv zenes la pran jaket la ale san peye.

Surtou ki bann zenes dan fleo ladrog pe kokin bann dimoun vulnerab ou bann personn aze an publik. Nou kont bann vol koumsa ek nou dispoze pou expoz zot paski nou lalwa pa ase sever.

Kouma zot inn trouve lo video la, zenes la inn port enn tshirt kouler ble. Aparaman, li akonpanie avek enn madam ek so ti bebe. Ed nou retras sa sispe la pli vit posib lepep. Mersi.

Comments

comments