Horreur Au Shelter: Fason Zot Maltret 3 Tifi Pou Fer Zot Soke

Loading...

Se bann zanfan ki an detress. Zot imilie, forse pou met azenou, mem tou dimoun pe guet zot dan lari, zot kontinie gengn bate avek bann responsab sa ‘shelter’ la. Se samem ki 3 tifi pe subir toulezour dan enn ‘abri’ ki trouv dan rezion ot Plaines-Wilhems.

Ena enn video ki montre bann zanfan maltrete ek sa inn fer plizir dimoun soke. Minister sekirite sosyal finn informe de sa evenman la ek zot inn met anplas enn lekip spesyal pou travay lo sa ka la.

Eski zot pou al chek ‘shelter’ la pou evit sa bann ka violans lo miner ki vulnerab? Nou less tou dan lamin otorite ek nou atann zot fer zot travay kouma bizin. Li bien trist trouv bann dimoun ki ankor ena latet pike ek bat bann ti zenfan, surtou bann tipti tifi ki bien vulnerab.

Comments

comments