Mahébourg: Enn Polisie Ki Ti Pe Al Marye Perdi Lavi… Mai Kouma Li Mor Pou Fer Zot Soke Ek Revolte.

Loading...

Letan finn arete kot lafami Couronne, a Cité Beau-Vallon, Mahébourg. Enn parmi zot inn rann lam Samdi gramatin le 24 Juin. Bruno Couronne, enn polisie 26 an, inn desede swit a enn overdoz. Enn lanket finn ouver.

Lekor san lavi sa motar la, ki afekte Southern Division, inn transporte, dan enn premie tan, a lopital Mahébourg. Zot inn transfer li lamorg lopital Victoria ki trouv dan Candos pou bann bezwin otopsi. Sa inn pratike par Dr. Sudesh Kumar Gungadin. Dese polisie la inn atribue a enn ‘œdème pulmonaire’.

Bann pros zen zom la pa pe remet depi sa sok zot inn gengne la. Pourtan, boukou parmi so bann kamarad ti trouv li rant dan sa lanfer ladrog la. “Ti enn bon garson. Li ti pe fer fierte lafami ek ti ena enn ti kopinn,” enn vwazin konfie. Bruno Couronne ti ena proze pou marye so ti kopinn biento. Me so rankont avek ladiksyon inn fatal.

“Nou pa konpran kouma linn rant ladan ek less li ale par sa. Li ti kiken intelizan. Plizir personn so antouraz inn esay fer li sorti sa fleo la me ladrog la ti pli for ki so volonte,” enn kamarad dir.

Lezot par, Bruno Couronne ti al travay Agalega. Se a so retour, ena 2-3 moua, ki linn koumans drogue. “Ti so rev pou rant lafors polisiyer. An 2011, apre plizir lexamin, li finn resevwar enn let akseptasyon. Li ti bien kontan..”

Comments

comments