Disparisyon Dan Lamer Cap-Malheureux: 3 Zenes Al Lo Enn Ti Lil Lo Enn Ti Bato Ek Se Lamem Zot Kosmar Koumanse

Loading...

Li ti pe profit sa konze publik la pou al lapes azordi, Lindi le 26 Juin. Trwa zenes, zot idantite ankor inkonu ziska ler, ti lo enn ti lil dan lagon Cap-Malheureux kan zot inn trouve ki anbarkasyon lo ki zot ti finn al laba ek ki zot ti less inpe lwin finn ranverse.

Alos, zot inn zet dan dilo pou al ziska zot pirog. Toutfwa, enn parmi banla, ki ena 22 an, pa finn donn oken sign lavi ziska ler.

Alerte, National Coast Guard sa rezion la finn mande. Bann resers pe ankor kontinie pou retrouv disparu la. Elikopter lapolis osi finn solisite. De reskape la zot sain et sauf.

Comments

comments