[Exclusive] Qautre-Bornes: Moman Sachin Trouv So Madam Dan Lebra Enn Lot Zom

Mo apel Sachin (nom fiktif) ek mo ena 36 an. Azordi sachin inn apros nou pou konfie ki finn pase dan so lavi maryaz ek kouma tou inn baskile dan enn fraksyon segonn pou li. Li dir ki so madam inn fer infidelite avek li ek inn kit li pou enn lot. Sachin enn zom ki drwat dan lavi ek inn fer tou pou so madam ek enn ti zanfan 8 an ki zot ena.

Sachin rakonte avek enn leker kase: “Azordi mo pe viv enn soufrans kot personn pa pou konpran. Mo finn trouv mo fam dan lebra enn lot zom lo enn foto ki monn trouve lo so portab. Sa inn fer mwa soke ek mo pann kwar mo lizie. Ziska zour linn dir sa avek so prop labous.”

Nou viktim dir ki so lavi nepli parey ek so madam inn konfirm bann zafer la avek so prop labous yer, Dimans le 25 Juin. Sa inn boulvers so lavi ek so madam inn kit li inn ale. Li demann lepep konsey ek kouma li kapav kontinie so lavi, mem sa pa pou parey.

“Azordi mo nepli manz parey ek travay parey. Mo nepli gengn somey parey. Mo pans li ek sa malonet linn fer avek mwa ek mo leker koumans bat for. Mo pans mo zanfan ek aster li demann mwa divors. Mo nepli ena lafors me mo pe pran enn gran kouraz pou fer fas sa realite la. Me parfwa mo santi mwa feb,” Sachin dir avek enn lavwa feb.

Eski zot inn deza pass ladan. Ki zot inn fer ek ki zot ena pou dir Sachin? Li demann lepep konsey. Met enn komanter anba ek li pou lir li anonimman.

Comments

comments