Nwayad Grande-Rivière-Sud-Est: Li Bwar, Li Sou Ek Li Zet Dan Dilo. Saki Arive Apre Pou Fer Zot Soke

Loading...

Fin trazik pou Jayraj Dandasiga. Lekor sa zom 35 an la finn repese azordi gramatin, Lindi le 26 Juin a Grande-Rivière-Sud-Est (GRSE) par bann eleman National Coast Guard (NCG).

Enn sorti ant kamarad inn pran enn tournur dramatik kan Jayraj inn retrouv li an difikulte dan dilo avan li nwaye.

So kamarad inn konfie avek lapolis Dimans aswar ki Jayraj ek li mem ti pe konsom lalkol. Enn tigit apre, Jayraj inn zet li dan dilo pou naze.

Bann manb National Coast Guard (NCG) finn alerte deswit. Zot inn resi retrouv zen zom la ki ti pe debat dan dilo. Zot inn esay sap li me linn disparet enn sel kou dan dilo.

Lerla zot inn resi retrouv so lekor landimin, Lindi le 26 Juin. Zot inn repes lekor san lavi la avan kondwir viktim la lamorg lopital Victoria ki trouv dan Candos. Pou pratik enn lotopsi pandan lazourne. Lapolis pe kontinie fer so lanket.

Comments

comments