[Video] Bel-Air: 2 Madam Rant Dan Enn Magazin… Saki Zot Pou Fer Bien Honteux

Loading...

Dernie fwa nou ti publie enn video kot enn voler finn kokin linz depi enn magazin dan Bel-Air ek sove. Gras a nou publikasyon, enn misie inn resi rekonet voler la, ki abit la rezion Bel-Air. Lapolis konn voler la ek pa premie fwa li fer sa. Lapolis pe aktuelman rod li.

Enn madam inn apros nou azordi, Lindi le 26 Juin, pou montre nou enn video kot enn vol inn pase dan so magazin ki trouv dan Bel-Air le 10 Juin. Li fini fer enn deklarasyon stasyon lapolis me ziska azordi pankor gengn oken tras voler la. Madam la inn donn nou enn video klip kot montre sa 2 madam la a l’akt.

Video:

Akoz lapolis so travay inpe lant, nou finn desid pou publie video la pou nou rod sa voler la pli vit posib. Kouma zot inn trouve lo klip la, ena 2 fam ki rant dan magazin. Enn parmi madam la rant andan pou demann pri ek atir latansyon proprieter la.

Deziem madam la ress deor ek li kokin linz avan met dan so sak san proprieter la doute. Apre enn moman kan de madam la fini ale, madam proprieter inn chek deor ek remarke ki mank enn jaket. Kan li guet dan kamera, li gengn sok ek an mem tan onte saki sa madam la inn fer.

Deziem madam la pa inn tarde pou tir jaket ki ti lo mannkin deor ek sove. Linn ploy jaket la ek met dan so sak, kouma zot kapav vizione lo video la. Si zot konn madam la ou ena kit indis lo li, pa ezite pou anvway nou enn mesaz lo nou paz ofisiel La Gazette ou mem met enn komanter anba. Zot mem kapav inbox nou direkter Mr. Yogesh Kumar Ramsahye.

Comments

comments